Lỗi Camera Iphone 7 PlusLỗi Camera Iphone 7 Plus
Có ai đang dùng Iphone 7 Plus 256G bị lỗi Camera giống vầy chưa? Đã đổi cái thứ ba rồi mà vẫn bị, máy mua tại cellphones

4 thoughts on “Lỗi Camera Iphone 7 Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *