reviewdao.vn| “Teen xóa phông” với camera kép trên iPhone 7 Plus, chất lượng có được như DSLR?Đặt hàng iPhone 7/7 Plus tại:

** Đánh giá, tư vấn phân khúc dưới 3 triệu:

** Đánh giá, tư vấn phân khúc 3-5 triệu:

** Đánh giá, tư vấn phân khúc 5-8 triệu:

** Đánh giá, tư vấn phân khúc 8-10 triệu:

Theo dõi review dạo trên mạng xã…

12 thoughts on “reviewdao.vn| “Teen xóa phông” với camera kép trên iPhone 7 Plus, chất lượng có được như DSLR?

  1. Anna Huang

    Chỉnh như thế nào mới có chỗ chụp chân dung bạn? Mình đang xài 7 plus nhưng khg thấy chỗ chụp chân dung , chỉ có chỗ để chụp ảnh bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *