So sánh Google Pixel với iPhone 7Cách hoàn thiện của Pixel và iPhone 7 cũng có rất nhiều điểm giống nhau, từ kích thước, cân nặng cho đến cách bo viền, bo góc.
Xem thêm tại:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *